१३ जेष्ठ २०७७, मंगलवार १२:५९१३ जेष्ठ २०७७, मंगलवार १२:५९

नायब सुब्बा पाठ्यक्रम

राजपत्र अ‌नअंकित प्रथम श्रेणी नायब सुब्बा पदको पाठ्यक्रम क्र‍ स पत्र विषय लिङ्क १. प्रथम पत्र सामान्यज्ञान र सामान्य बाैद्धिक परिक्षण डाउनलोड गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस २. द्धितिय  पत्र समसमायिक …

१३ जेष्ठ २०७७, मंगलवार १२:४२१३ जेष्ठ २०७७, मंगलवार १२:४२

खरिदार पाठ्यक्रम

राजपत्र अ‌नअंकित द्धितिय श्रेणी खरिदार पदको पाठ्यक्रम क्र‍ स पत्र विषय लिङ्क १. प्रथम पत्र सामान्यज्ञान र सामान्य बाैद्धिक परिक्षण डाउनलोड गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस २. द्धितिय  पत्र विज्ञान र …

३१ श्रावण २०७४, मंगलवार ०८:३७३१ श्रावण २०७४, मंगलवार ०८:३७

निजामती सेवाको पाठ्यक्रम

क्र.स. पद प्रथम पत्र दितिय पत्र तृतिय पत्र चतुर्थ पत्र १. शाखा अधिकृत प्रशासनीक अभिरुची शासन प्रणाली समकालीन विषयहरु सेवा समुह सम्बन्धी विषयहरु २. नायव सुब्बा सामान्य ज्ञान र वौद्धिक …