४ भाद्र २०७४, आईतवार ०९:४८४ भाद्र २०७४, आईतवार ०९:४८

हाल सम्म जारी भएका स‌ंविधानहरु

नेपालका स‌ंविधानहरु नेपालको संविधान नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ नेपालको संविधान २०१९ नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५ नेपालको अन्तरिम शासन विधान २००७ नेपाल सरकारको वैधानीक कानुन २००४