News & Events

हात्ती प्रजनन् केन्द्र खोरसोर, चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज
घडियाल प्रजनन केन्द्र कसरा, चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज
गीद्ध प्रजनन् केन्द्र कसरा, चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज
मृग प्रजनन् केन्द्र गोदावरी, ललितपुर
रातो पाण्डा प्रजनन् केन्द्र सन्दकपुर, इलाम