रिन्टा कुमारी

खरिदार / २०७४
निजामती सेवा

धन्नजय कुमार दास

खरिदार / २०७१
निजामती सेवा

हृदेश गिरी

खरिदार / २०७३
निजामती सेवा

शैलेश कलवार

खरिदार / २०७१
निजामती सेवा

संतोष कुमार

खरिदार / २०७३
निजामती सेवा

हासिम अन्सारी

नायब सुब्बा / २०७५
निजामती सेवा

पप्पु चौहान

निमा- विज्ञान / २०७२
शिक्षक सेवा

सुजीत साह

पाचाै तह / २०७६
स्थानिय तह

नेहा केसरी

महिला विकास निरीक्षक / २०७६
स्थानिय तह

रामाशंकर कुमार यादव

प्रहरी सहायक निरिक्षक (अ स ई) / २०७६
नेपाल प्रहरी

Shivshaankar Sharma

असई / २०७१
नेपाल प्रहरी

रामाशंकर यादव

प्रहरी सहायक निरिक्षक (अ स ई) / २०७६
नेपाल प्रहरी

दिपक पटेल

निमा-अंग्रेजी / २०७२
शिक्षक सेवा

पूजा कुमारी

पाचाै तह / २०७६
स्थानिय तह

नरेन्द्र यादव

खरिदार / २०७४
निजामती सेवा

किरण कुमारी

निमा- समाजीक / २०७३
शिक्षक सेवा

मुकेश प्रजापती

खरिदार / २०७४
निजामती सेवा

ओम महतो

खरिदार / २०७४
निजामती सेवा

आयुष साह

नायब सुब्बा / २०७४
निजामती सेवा

शिवशंकर मुखिया

नायब सुब्बा / २०७२
निजामती सेवा

रमिला दाहाल

खरिदार / २०७३
निजामती सेवा

रविन्द्र चौरसिया

पाचाै तह / २०७६
स्थानिय तह

सुजीत साह

सेवा: स्थानिय तह
पद: चौथो तह
नियुक्ति: २०७६

पाँचौ तहमा सिफरिस भए पछि चौथो तह छोडेका ।


सुजीत साह

चौथो तह / २०७६
स्थानिय तह

पाँचौ तहमा सिफरिस भए पछि चौथो तह छोडेका ।

हकित मियाँ

पद: असई
नियुक्ति: २०७१


हकित मियाँ

असई / २०७१

बृजकिसोर चौरसिया

खरिदार / २०७३
निजामती सेवा

रामनरेश कुश्वाहा

प्रहरी सहायक निरिक्षक (अ स ई) / २०७६
नेपाल प्रहरी

कृष्णा प्रसाद यादव

पाचाै तह / २०७६
स्थानिय तह