हरीकिसोर साह

पाचाै तह / २०७६
स्थानिय तह

अंकेश कुमार यादव

खरिदार / २०७४
निजामती सेवा

कृष्णा प्रसाद यादव

पाचाै तह / २०७६
स्थानिय तह

संसरीता कुश्वाहा

पाचाै तह / २०७६
स्थानिय तह

सपना चौधरी

खरिदार / २०७४
निजामती सेवा

धर्मेन्द्र पटेल

खरिदार / २०७५
नेपाल प्रहरी

मुहमद नवाज हुसेन

नायब सुब्बा / २०७५
निजामती सेवा

सुदिप श्रेष्ठ

असई / २०७५
नेपाल प्रहरी

राकेश साह

खरिदार / २०७१
निजामती सेवा

राम विश्वास कुश्वाहा

सेवा: स्थानिय तह
पद: पाचाै तह
नियुक्ति: २०७६

पहिले संघको खरिदार पदमा कर्यरत रहेकोले स्थानीय छोडेका थिए ।


राम विश्वास कुश्वाहा

पाचाै तह / २०७६
स्थानिय तह

पहिले संघको खरिदार पदमा कर्यरत रहेकोले स्थानीय छोडेका थिए ।

भोला यादव

पाचाै तह / २०७६
स्थानिय तह

रमेश कुमार साह

पाचाै तह / २०७६
स्थानिय तह

शिवशंकर यादव

असई / २०७२
नेपाल प्रहरी

मनिषा कुमारी मिश्रा

पाचाै तह / २०७६
स्थानिय तह

मुन्ना रौनियार

शाखा अधिकृत / २०७५
निजामती सेवा

अजित कुमार यादव

नायब सुब्बा / २०७५
निजामती सेवा

उमेश जैसवाल

प्रहरी सहायक निरिक्षक (अ स ई) / २०७६
नेपाल प्रहरी

आरती रौनियार

चौथो तह / २०७६
स्थानिय तह

रामनरेस मेहता

प्रहरी सहायक निरिक्षक (अ स ई) / २०७६
नेपाल प्रहरी

जीतेन्द्र साह

पाचाै तह / २०७३
नेपाल विधुत प्राधिकरण

आषिस गिरी

नायब सुब्बा / २०७४
निजामती सेवा

राजकिशोर चौधरी

नायब सुब्बा / २०७३
निजामती सेवा

मन्जु सोनार

चौथो तह / २०७६
स्थानिय तह

हृदेश गिरी

खरिदार / २०७३
निजामती सेवा

रामाशंकर यादव

प्रहरी सहायक निरिक्षक (अ स ई) / २०७६
नेपाल प्रहरी

राजेश कुमार पंडित

असई / २०७५
नेपाल प्रहरी

राजाबाबु राम

प्रहरी सहायक निरिक्षक (अ स ई) / २०७६
नेपाल प्रहरी

अमित तिवारी

प्रहरी सहायक निरिक्षक (अ स ई) / २०७६
नेपाल प्रहरी

Skip to toolbar