सुजीत साह

सेवा: स्थानिय तह
पद: चौथो तह
नियुक्ति: २०७६

पाँचौ तहमा सिफरिस भए पछि चौथो तह छोडेका ।


सुजीत साह

चौथो तह / २०७६
स्थानिय तह

पाँचौ तहमा सिफरिस भए पछि चौथो तह छोडेका ।

दिपक पटेल

निमा-अंग्रेजी / २०७२
शिक्षक सेवा

बिवेक कुमार भारती

असई / २०७५
नेपाल प्रहरी

राजेश कुमार राम

नायब सुब्बा / २०७५
निजामती सेवा

रामविर चौरसिया

पाचाै तह / २०७६
स्थानिय तह

विरेन्द्र कुमार साह

नायब सुब्बा / २०७५
निजामती सेवा

बृजकिसोर चौरसिया

खरिदार / २०७३
निजामती सेवा

अंकेश कुमार यादव

खरिदार / २०७४
निजामती सेवा

ज्योति खनाल

निमा- विज्ञान / २०७३
शिक्षक सेवा

रामनरेस मेहता

प्रहरी सहायक निरिक्षक (अ स ई) / २०७६
नेपाल प्रहरी

किरण कुमारी

निमा- समाजीक / २०७३
शिक्षक सेवा

कृष्णा कुमार

असई / २०७५
नेपाल प्रहरी

बलिराम साह

असई / २०७२
नेपाल प्रहरी

सुशान्त मिश्रा

असई / २०७२
नेपाल प्रहरी

ममता साह

पाचाै तह / २०७६
स्थानिय तह

गौरव कुमार दास

असई / २०७३
नेपाल प्रहरी

प्रवीण-साह

प्रहरी सहायक निरिक्षक (अ.स.ई.) / २०७८
नेपाल प्रहरी

सुजीत साह

पाचाै तह / २०७६
स्थानिय तह

सिला चौधरी

खरिदार / २०७४
निजामती सेवा

प्रिन्स साह

चौथो तह / २०७६
स्थानिय तह

तबोज-अंसारी

प्रहरी सहायक निरिक्षक (अ.स.ई.) / २०७८
नेपाल प्रहरी

श्याम सुन्दर यादव

प्रहरी सहायक निरिक्षक (अ स ई) / २०७६
नेपाल प्रहरी

अभिषेख कुमार साह

पाचाै तह / २०७६
स्थानिय तह

राजु जैसवाल

प्रहरी सहायक निरिक्षक (अ स ई) / २०७६
नेपाल प्रहरी

आशिष गिरी

खरिदार / २०७४
निजामती सेवा

रामाशंकर यादव

प्रहरी सहायक निरिक्षक (अ स ई) / २०७६
नेपाल प्रहरी

संतोष चौधरी

असई / २०७५
नेपाल प्रहरी