संदिप कुमार पाण्डे

निमा- गणित / २०७२
शिक्षक सेवा

श्याम सुन्दर यादव

प्रहरी सहायक निरिक्षक (अ स ई) / २०७६
नेपाल प्रहरी

देवेन्द्र बहादुर खड्का

प्रहरी सहायक निरिक्षक (अ स ई) / २०७६
नेपाल प्रहरी

रमिला दाहाल

नायब सुब्बा / २०७५
निजामती सेवा

सपना चौधरी

पाचाै तह / २०७६
स्थानिय तह

महताब-आलम-अंसारी

प्रहरी सहायक निरिक्षक (अ.स.ई.) / २०७८
नेपाल प्रहरी

नरेन्द्र यादव

खरिदार / २०७४
निजामती सेवा

नवाज हुसेन

खरिदार / २०७३
निजामती सेवा

मार्केन्डे चौधरी

असई / २०७५
नेपाल प्रहरी

रागनी यादव

प्रहरी सहायक निरिक्षक (अ स ई) / २०७६
नेपाल प्रहरी

अमित गिरी

असई / २०७५
नेपाल प्रहरी

संतोष कुश्वाहा

असई / २०७५
नेपाल प्रहरी

राजाबाबु साह

पाचाै तह / २०७६
स्थानिय तह

बलिराम साह

असई / २०७२
नेपाल प्रहरी

हासिम अन्सारी

नायब सुब्बा / २०७५
निजामती सेवा

अरविन्द सिंह

खरिदार / २०७४
निजामती सेवा

राजकिसोर पटेल

प्रहरी सहायक निरिक्षक (अ स ई) / २०७६
नेपाल प्रहरी

मुहमद नवाज हुसेन

नायब सुब्बा / २०७५
निजामती सेवा

संतोष कुश्वाहा

खरिदार / २०७३
निजामती सेवा

श्याम चौधरी

पाचाै तह / २०७६
स्थानिय तह

रंजन कुमार मिश्रा

असई / २०७३
नेपाल प्रहरी

संतोष चौधरी

असई / २०७५
नेपाल प्रहरी

सरोज कुमार साह

अधिकृत छैठो / २०७६
स्थानिय तह

अजित कुमार यादव

नायब सुब्बा / २०७५
निजामती सेवा

पप्पु यादव

प्रहरी सहायक निरिक्षक (अ स ई) / २०७६
नेपाल प्रहरी

रमिला दाहाल

नायब सुब्बा / २०७३
निजामती सेवा

अरबिन्द सिंह

नायब सुब्बा / २०७४
निजामती सेवा

गौरव कुमार दास

असई / २०७३
नेपाल प्रहरी

श्याम साह

नायब सुब्बा / २०७५
निजामती सेवा