६ श्रावण २०७६, सोमबार १५:५१६ श्रावण २०७६, सोमबार १५:५१

Aria Intro

https://www.youtube.com/watch?v=t4vBtResYi0
६ श्रावण २०७६, सोमबार १५:४६६ श्रावण २०७६, सोमबार १५:४६

aaaa

https://www.youtube.com/watch?v=o0IupPMMmlY
६ श्रावण २०७६, सोमबार ०९:५०६ श्रावण २०७६, सोमबार ०९:५०

नेपाल विधुत प्राधिकरणको विज्ञापन

नयाँ विज्ञापन तथा सूचनाहरू नया विज्ञापनको पाठ्यक्रम हर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।      

६ श्रावण २०७६, सोमबार ०९:०९६ श्रावण २०७६, सोमबार ०९:०९

कृषी विकास बैककाे विज्ञापन -२०७६ साउन ३

विज्ञापन हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।    पाठ्यक्रम हेर्न तलका लिङ्कमा क्लिक गर्नुहोस् । लेखापाल  तह -४ व्यवसाय सहायक   -तह ५           २०७५ मा सम्पन्न असई …