प्रहरी सेवा

नेपाल सरकार, गृहमन्त्रालय अन्तर्गत रहेका नेपाल प्रहरीको विभिन्न पद जस्तै प्रहरी निरिक्षक (इन्सपेक्टर), सहायक प्रहरी निरिक्षक (अ. स. ई. ) तथा प्रहरी जवान….

YOU CAN LEARN

विहान

बेलुका

क्र स

समुह

समय

क्र.स.

समुह

समय

१.

M1

६ : ०० वजे

१.

E1

५ : १५ वजे

२.

M2

७: १५ बजे

२.

E2

४ : ०० वजे

३.

M3

६: ०० बजे

३.

E3

५ : ०० वजे

विहान

बेलुका

क्र स

समुह

समय

क्र.स.

समुह

समय

१.

M1

६ : ०० वजे

१.

E1

५ : १५ वजे

२.

M2

७: १५ बजे

२.

E2

४ : ०० वजे

३.

M3

६: ०० बजे

३.

E3

५ : ०० वजे

विहान

बेलुका

क्र. स.

समुह

समय

क्र.स.

समुह

समय

१.

M1

६ : ०० वजे

१.

E1

५ : १५ वजे

२.

M2

७: १५ बजे

२.

E2

४ : ०० वजे

  • कार्त्तिक २० गतेबाट सञ्चानल हुन गइरहेकाे छ सम्पर्कमा बस्नुहोला !!!!

विहान

बेलुका

क्र स

समुह

समय

क्र.स.

समुह

समय

१.

M1

६ : ०० वजे

१.

E1

५ : १५ वजे

२.

M2

७: १५ बजे

२.

E2

४ : ०० वजे

सिघ्र सञ्चानल हुन गइरहेकाे छ सम्पर्कमा बस्नुहोला !!!!

विहान

बेलुका

क्र स

समुह

समय

क्र.स.

समुह

समय

१.

M1

६ : ०० वजे

१.

E1

५ : १५ वजे

२.

M2

७: १५ बजे

२.

E2

४ : ०० वजे

३.

M3

६: ०० बजे

३.

E3

५ : ०० वजे

विहान

बेलुका

क्र स

समुह

समय

क्र.स.

समुह

समय

१.

M1

६ : ०० वजे

१.

E1

५ : १५ वजे

२.

M2

७: १५ बजे

२.

E2

४ : ०० वजे

विहान

बेलुका

क्र स

समुह

समय

क्र.स.

समुह

समय

१.

M1

६ : ०० वजे

१.

E1

५ : १५ वजे

२.

M2

७: १५ बजे

२.

E2

४ : ०० वजे

३.

M3

६: ०० बजे

३.

E3

५ : ०० वजे

विहान

बेलुका

क्र. स.

समुह

समय

क्र.स.

समुह

समय

१.

M1

६ : ०० वजे

१.

E1

५ : १५ वजे

२.

M2

७: १५ बजे

२.

E2

४ : ०० वजे

  • २०७४ कार्त्तिक २० देखि सञ्चानल हुन गइरहेकाे छ सम्पर्कमा बस्नुहोला !!!!

सिघ्र सञ्चानल हुन गइरहेकाे छ सम्पर्कमा बस्नुहोला !!!!

Congratulation

ARIA ACHIEVEMENTS

Here you can review some statistics about our Education Center

Years of Presence
Successful Students
Students enrolled
Faculty Members

अ स ई, इन्सपेक्टर,खरिदार, नायाब सुब्बा, शाखा अधिकृत, राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक को कक्षा सञ्चालन भइरहेकोले चाडै सम्पर्क गर्नु होला – NEW BATCH

 Hurry up !!!

ARIA at a Glance

ARIA at a Glance