निजामती सेवा

शिक्षक सेवा

प्रहरी सेवा

बैं‌किङ्ग सेवा

संस्थान सेवा

2011- 2020

Inspiring Success….

 

Nepal’s Best & Terai’s Top Preparation Institute for Lok Sewa/Competitive Examinations

आरिया एजुकेसनको स्थापना सन २०११ मा भएको हो । बिरगंजको केन्द्र मानिने घण्टाघर देखी कारीब २५० मिटर उतर जिल्ला हुलाक कार्यालयको कम्पाउण्ड भित्र रहेको छ ।  यस सन्स्था को मुख्य उदेश्य नबिन्तम प्रविधी द्वरा विद्यार्थीहरुलाई गुणस्तरिय  शिक्षा प्रदान गर्ने हो ।

आरिया एजुकेसन व्यावसायिक शिक्षण संस्था हो जसको मुख्य उदेश्य विद्यार्थी तथा अभिभावक हरुलाई उच्च शिक्षा तथा निजामती सेवा, प्रहरी सेवा, वन सेवा, शिक्षक सेवा, संस्थान   banking तथा financial क्षेत्रमा राम्रो career चाहनेहारुको लागि  आधिकारिक सल्लाह दिनुका साथै यीनिहरुको परिक्षाको त्यारी कक्षा पनि समबन्धित  क्षेत्रका बिज्ञहरुबाट  सञ्चालन गर्दछ ।

Latest Notices

नया कक्षा सम्बन्धी जानकारी
कृषि विकास तथा वाणिज्य बैंकको नयाँ कक्षा
ना. सु., खरिदार तथा असईको नयाँ कक्षा सम्बन्धी जानकारी

Running Classes

Group
Time
Room No:
Subject
Topic
M-1  6:00 -7:30 am  2
M-2  6:00 - 7:30 am  3
M-3  7:30 - 9:00 am 1
M-4  7:30 - 9:00 am 2
M-5 6:00 - 7:30 am 5

Group

Time
Room No:
Subject

D-1

 2:00 -

3:30  PM

 2

D-2

 2:00 -

3:30  PM

 3

D-3

 1:00 -

2:30  PM

 1

 
Group
Time
Room No:
Subject
E-1  4:00-5:30 PM  1  Na.Su 2nd
E-2  5:30-7:00 PM 3
E-3  3:30-5:00 PM 4
E-4  5:00-6:30 PM 2
E-5  5:00-6:30 PM 4
E-6  5:00-6:30 PM 5

Create your free account now and get ENROLLED now to various courses.

6735
ENROLLED STUDENTS
21
Courses
1200
Plus Success
9
Experience

Our Courses

All The Courses